Zaskalanie w muzeum

Jesteś tu: » Strona startowa » Zaskalanie w muzeum

Zaskalanie w muzeum

                                          

We wrześniu gimnazjaliści z klasy III uczestniczyli w „żywej lekcji” historii w Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu.

Pani kustosz Joanna Voit zapoznała zgromadzonych z ekspozycją  „Nowy Targ 1939- 45 ”

Nadmieniła, że Niemcy do miasta wkroczyli 1 września o  piątej nad ranem.

 Ludność masowo uciekała w Gorce.

Życie nowotarżan podporządkowane zostało niemieckim zarządzeniom. Wprowadzono godzinę policyjną (18-5 ), konfiskowano radia i polskie książki, niszczono godła narodowe

 i strącono pomniki Mickiewicza i Orkana z cokołów.

Zmuszano ludzi do niewolniczej pracy i wywożono do Niemiec na przymusowe roboty.

Wilu nowotarżan cierpiało głód ponieważ obowiązywały kartki na żywność.

Jednak najcięższe represje uderzyły w społeczność żydowską, którą przesiedlono

 do getta utworzionego w obrębie ulic: Jana Kazimierza, Nadwodniej, św. Doroty, Waksmundzkiej. Mieszkało tam ok. 3500 Żydów, większość została wymordowana

 podczas jego likwidacji  w 1942 roku

Pani Voit przypomniała, że mimo terroru okupanta ludzie nie poddali się biernie zarządzeniom. W mieście zorganizowano tajne nauczanie, powstała konspiracyjna organizacja Konfederacja Tatrzańska jednym z jej założycieli był poeta Augustyn Susku

 z Szaflar.

Wielu nowotarżan trafiło do  obozów koncentracyjntych i więzień. Kres okupacji niemieckiej przyniosła noc 27 na 28 stycznia 1945 roku, kiedy do miasta wkroczyły wojska IV Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej.

Pani kustosz zaznaczyła, że przygotowująć wystawę „Nowy Targ 1939-45” chciała  zaprezentować archiwalia, które są źródłem informacji o źyciu mieszkańców Nowego Targu w dramatycznych warunkach wojny i okupacji.

                                                                                                Kinga Jagła - Tokarska

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl