Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej

Jesteś tu: » Strona startowa » Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej

im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu

za okres 09.2017 – 01.2018

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego swoją działalność rozpoczęła również świetlica szkolna. W pierwszym tygodniu pracy zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi objętych zostało 10. uczniów. Liczba ta systematycznie wzrastała i aktualnie wynosi 27. dzieci. Świetlica czynna jest codziennie, a godziny jej pracy odpowiadają zgłaszanemu zapotrzebowaniu.

Podczas zajęć realizowany jest Plan Pracy Świetlicy Szkolnej – dostępny w oddzielnej dokumentacji.

Do głównych zadań świetlicy należy m. in.:

  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu zapewnienie warunków do optymalnego rozwoju fizycznego uczniów,

  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

  • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia społecznego,

  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
    i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

Realizowane w ciągu roku szkolnego cykle tematyczne to m.in.: Poznanie zasad obowiązujących na świetlicy, Bezpieczeństwo na drogach i ulicach, Wspomnienia z wakacji, Nadchodzi jesień, Zwierzęta wokół nas, Dzień Edukacji Narodowej, Agresji mówimy STOP – sztuka rozwiązywania konfliktów, Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu, Pamiętany o tych, którzy odeszli – Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych, Narodowe Święto Niepodległości, Żyj zdrowo, Wszyscy mamy mocne strony, Andrzejkowe wróżby, Mikołajki, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę, Choinkowe radości, Witamy Nowy Rok, Wesoły karnawał, W zdrowym ciele zdrowy duch, Nasi dziadkowie.

Do realizacji zadań wykorzystywany był szeroki wachlarz metod, m. in.: metody oparte na słowie (opowiadanie, wykład, pogadanka, dyskusja, praca z książką), oparte na obserwacji
i pomiarze oraz te oparte na działalności praktycznej.

Dzieci wykonały wiele prac plastycznych i gazetek tematycznych, które zamieszczane były
w na ścianach i wydzielonych miejscach w świetlicy. Podczas nauki własnej uczniów, duży nacisk kładziony jest na samopomoc koleżeńską. Podczas gier i zabaw najważniejszym celem jest zawsze integrowanie grupy oraz tworzenie takich warunków, w których nasi uczniowie będą mogli miło spędzać swój wolny czas.

Ewelina Janczy

Opracowanie: szkolnastrona.pl