Przygotowania do nadania imienia szkole w Zaskalu

Jesteś tu: » Strona startowa » Nadanie Imienia Szkole » Przygotowania do nadania imienia szkole w Zaskalu

Przygotowania do nadania imienia szkole w Zaskalu

       

 

Przygotowania do nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Zaskalu trwały dwa lata. Sama idea narodziła się w związku

 z modernizacją obiektu i budową sali gimnastycznej. Wśród społeczności lokalnej został wybrany komitet organizacyjny, który utworzyli wójt gminy Stanisław Ślimak,  ks. Krzysztof Kopeć,  dyrektor Stanisław Pietrzak,  sołtys Wacław Cetera, przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczycieli. Drogą ankiety wybrano kandydata na patrona szkoły. Został nim Kardynał Karol Wojtyła, który w latach 60 ubiegłego wieku spotkał się z mieszkańcami w remizie po udzieleniu sakramentu bierzmowania.  A jako Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił figurę św. Wojciecha do miejscowego kościoła. Uroczystość odbyła się podczas modlitwy różańcowej z ludem Podhala w Ludźmierzu w 1997 roku. W 2009 roku przedstawiciele komitetu organizacyjnego wręczyli Jego Eminencji  Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi list okolicznościowy prosząc o błogosławieństwo dla tego doniosłego przedsięwzięcia. Napisano w nim

„Jesteśmy głęboko przekonani, że myśli i wskazania umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II  w dobie nasilającego się kryzysu autorytetów będą drogowskazem dla młodych ludzi, których wychowujemy w miłości do Boga i w miłości do człowieka.

Natomiast we wrześniu 2008 roku ruszyły prace związane z rozbudową obiektu,

wykonawcą został Zakład Remontowo- Budowlany Mariana Sikory. Budowę planowano zakończyć w grudniu 2009 roku.

 Dobudowana miała zostać sala gimnastyczna o wymiarach 24 m x 12 m wraz

z zapleczem i toaletami, 4 klasy (w tym jedna do zajęć rewalidacyjnych), kotłownia olejowa, biblioteka oraz dwa zbiorniki przeciwpożarowe. Planowano także zmodernizować istniejący budynek szkolny.

Budowa mogła się rozpocząć dzięki życzliwości zaskalan Pani Jolanty Sarniak oraz Pana Krzysztofa Borowicza, którzy za niewielkie pieniądze sprzedali swoje działki pod rozbudowę. Włodarz gminy zawsze podkreśla ten serdeczny gest przypominając „łatwo jest sprzedać cudze, ale trudno jest rozstać się

 z ojcowizną.”  Całość inwestycji poniesiona została z budżetu Gminy Szflary(  3.548.343.00zł  ).

A obiecane fundusze unijne i pomocowe ze strony władz województwa małopolskiego pozostały tylko „martwą literą”  na papierze.

Od nowego roku szkolnego 2009\2010 brać uczniowska podjęła wiele zobowiązań. Wychowankowie uczestniczyli w konkursach: literackim

i plastycznym związanymi z naszym przyszłym patronem. Pielgrzymowali do miejsc bliskich sercu Jana Pawła II Łagiewnik, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Tyńca i Krakowa. Wzięli udział w warsztatach pt: „Jak zostać świętym?” na Skałce i Katedrze na Wawelu, kaligrafii w Opactwie Tynieckim.

Trud programu artystycznego spoczął na barkach scholi „Gloria Dei” pod przewodnictwem Pani Elżbiety Poniedziałek i Marii Lichaj. Natomiast wszyscy mieszkańcy Zaskala uczestniczyli w Misjach Świętych prowadzonych na terenie parafii przez księży werbistów. Dzieło wspierali modlitewnie  także nasi krajanie przebywający na emigracji, ale sercem związani z rodzinnymi stronami.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Kopeć wielokrotnie zaznaczał,  że : „największym darem dla kardynała Karola Wojtyły jest dar  głębokiej modlitwy”.

Dlatego dzieci zbierały tzw; pierwsze piątki.

Przedstawiciele Rady Rodziców wspólnie z księdzem Krzysztofem wybrali projekt sztandaru opracowany przez Firmę JPA Agnieszki i Piotra Japołów. Na nich też spadł ciężar wyjazdów do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie haftowany był sztandar. Za inicjatorkę,  a zarazem matkę chrzestną pocztu sztandarowego można uznać Panią Grażynę Pawlikowską, która wspólnie z Radą Rodziców

 w latach 2007/2008 rozpoczęła zbieranie funduszy na ten cel. Koordynatorkami całego przedsięwzięcia zostały Panie: Jolanta Rzadkosz (przewodnicząca), Magdalena Dybczyk oraz Teresa Mrowca.

Na awersie wyhaftowano  herb Kardynała Karola Wojtyły na niebieskim tle. Umieścił  on w swoim herbie wielką literę M, jako zawołanie obrał Totus TUUS (Cały Twój). Nie był to tylko symbol, ale fundament życia kardynała i papieża, którego gromnica życia spalała się w dłoniach Maryi. Na rewersie znajduje się godło państwowe.

W przedsionku budynku szkoły założono brązową tablicę wykonaną przez artystę - plastyka Joannę Borowicz. Jest to dar od społeczności Zaskala. Zawiera ona sentencję: „Musicie od siebie wymagać”. A dalej napisano: KU UCZCZENIU NADANIA NASZEJ SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY Z WIARĄ,  ŻE POTOMNI BĘDĄ PODĄŻALI JEGO ŚLADAMI. Jan Paweł II wołał do młodzieży zebranej na Westerplatte

12 czerwca 1987 roku: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Przyszłość Polski od was zależy.”

Uroczystość zaplanowano na 14 maja 2010 roku. W tym najważniejszym dla Zaskala dniu Jego Eminencja  Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz poświęci placówkę oraz sztandar, będzie uczestniczył w ceremonii nadania imienia Kardynała Karola Wojtyły jako najbliższy świadek i opiekun Ojca Świętego.

Na pamiątkę tego wydarzenia zasadzono przed szkołą drzewko – dąb szypułkowy o numerze 619. Idea sadzenia dębów papieskich zrodziła się w 2004 roku, kiedy do Watykanu przybyła pielgrzymka leśników. Wtedy Jan Paweł II poświęcił 2.5 kg nasion pochodzących z dębu Chrobry (745 lat). Sadzonki hodowane są w szkółce leśnej na Śląsku. Drzewka uroczyście sadzi się w miejscach związanych z osobą Jana Pawła II. Depozytariuszem dębów papieskich jest Urząd Miasta Wadowice, a  każda sadzonka posiada certyfikat.

 

                                                                                             Kinga Jagła- Tokarska

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl