SEGREGUJMY ŚMIECI

Jesteś tu: » Strona startowa » Ekologia jest ważna » SEGREGUJMY ŚMIECI

SEGREGUJMY ŚMIECI

Wszyscy ludzie lubią spędzać czas w czystym, miłym otoczeniu. Zarówno w domu jak i poza nim staramy się aby było posprzątane. Nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Każdy z nas rocznie wyrzuca prawie 250 kg śmieci.

Gromadzone są one w tradycyjny sposób na składowiskach i tylko niewielka ilość odpadów jest segregowana. Musimy pamiętać, że odpady to nie tylko „śmieci‘’. Odpady to: papier, szkło, odpady organiczne, meble, odpady niebezpieczne, a także plastik, pożywienie i energia. Odpadów jest coraz więcej, a miejsca na ich składowanie coraz mniej. Śmieci wyrzucane przez człowieka ulegają rozkładowi przez wiele lat. Niektóre z nich, na przykład plastikowe butelki, w ogóle nie ulegają rozkładowi. Tak długo jak mieszamy wszystkie odpady, nie możemy wykorzystać ich zasobów. Potrzebna jest zatem segregacja śmieci. Jednakże społeczeństwo w jakim obecnie żyjemy nie zawsze zdaje sobie sprawę z istniejącego problemu.  Powszechnie bowiem uważa się, że jeśli odpady zostały wybrane i wywiezione to jest to działanie ekologiczne np. akcja typu „Sprzątanie świata”. Powinniśmy wiedzieć, że odpady stwarzają różne problemy ekologiczne: zanieczyszczenia z wysypisk, ze spalania lub gdy odpady są wyrzucane w środowisku przyrodniczym: nie przyjemny zapach, zakażenia i szkodliwe gryzonie wokół wysypisk, marnotrawstwo surowców, które mogłyby być wykorzystane na nowo. W zmianie poglądu na temat problemu śmieci może w dużym stopniu pomóc szkoła, ucząc dzieci już od najmłodszych lat właściwego postępowania z odpadami. Tłumacząc, jak ważna jest segregacja śmieci, co można na powrót z nich odzyskać, a co utylizować aby nie niszczyć środowiska. Wyrabianie u dzieci nawyków, działań ekologicznych, chroniących środowisko przyniesie w przyszłości pożądane efekty, staniemy się społeczeństwem odpowiedzialnym. Podejmując działania ekologiczne wobec dzieci starajmy się zachęcić do współpracy rodziców. Wyjaśnijmy im, że przykład płynie z góry, zachęćmy aby wspierali nasze działania. Dorosłym natomiast musimy wyjaśnić, że na początek ważne są dobra wola i chęci, a wiedza i umiejętności dotyczące problemu przyjdą z czasem, że nikt nie może zrobić wszystkiego, lecz wszyscy mogą „coś” uczynić. Wspólnie z dziećmi zacznijmy segregować śmieci tak w szkole jak iw gospodarstwach domowych. Oddzielnie zbiera się papier, szkło, plastik, odpady organiczne. W gospodarstwach domowych domowych używa się rozmaitych baterii. Wszystkie one, wraz z tymi które można ponownie ładować, w różnych ilościach zawierają rtęć. Tylko samych baterii zużywa się kilka milionów sztuk rocznie. Spotykamy je w postaci „guziczków” w zegarkach kieszonkowych, aparatach fotograficznych, kamerach filmowych, aparatach słuchowych. Oprócz tego baterie te są produkowane również w innej formie. W ciągu roku wyrzuca się łącznie z bateriami kilka ton rtęci, która może dostać się do środowiska, jeśli potraktujemy baterie jak zwykłe śmieci. Użytkownik oddając wyczerpane baterie rtęciowe w odpowiednie ręce przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska lecz także do oszczędzania surowców. Są wystawione pojemniki na używaną odzież którą zbiera PKC. Prawie wszyscy wiemy, że w naszym środowisku znajduje się bardzo dużo substancji chemicznych. Wśród chemicznych substancji znaczną rolę odgrywają środki farmaceutyczne. Lekarze przestrzegają przed używaniem leków przeterminowanych. Dlatego też co jakiś czas trzeba naszą apteczkę przeglądnąć i usuwać leki stare i zbędne. Nie można ich wyrzucać do śmieci, gdyż ktoś mógłby się nimi zatruć, nie można wrzucać do sedesu, gdyż wraz ze ściekami farmaceutyki dostają się do wody. Niepotrzebne i przeterminowane leki należy oddać do aptek, które wiedzą jak je bezpiecznie zniszczyć. Aby segregować odpady i dawać je do odzysku nie jest wcale potrzebny sprzęt w kuchni. Można to zrobić prosto i tanio. Gazety i papier na makulaturę można składać w pudełku. Szkło można zbierać w pudle. Na odpady organiczne niektóre spółdzielnie rozdają swoim mieszkańcom małe kubełki. Dlatego właśnie należy segregować śmieci na naszych korytarzach wystawione są kosze na odpady plastikowe a w każdej klasie znajdują się pojemniki na baterię. Prosimy was o wyrzucanie tych śmieci do właściwych pojemników.

Opracowanie: szkolnastrona.pl